Zaloguj Przypomnij hasło
do góry wstecz
szukaj w całym katalogu
wyszukiwarka zaawansowana

Szanowni Państwo,

 

Początki Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o. sięgają roku 2003, kiedy zaczęło się ukazywać czasopismo pt. "Inżynieria Bezwykopowa". Obecnie poza działalnością wydawniczą, zajmuje się organizacją konferencji oraz realizuje prace z zakresu pre-press, druku, fotografii, video oraz projektowania stron internetowych itp.

 

Portal inzynieria.com został uruchomiony w 2009 r. Służy m.in. do prezentowania najnowszych wiadomości z 9 branż (z branży technologii bezwykopowych, wod-kan, geoinżynieryjnej, drogowej, mostowej, tunelowej, budowlanej, energetycznej i paliwowej z Polski i ze świata), opisów projektów, analiz, komentarzy, artykułów, wywiadów, felietonów, relacji z wydarzeń branżowych, wzbogaconych fotografiami i filmami. Integralną częścią portalu jest także rozbudowany katalog służący prezentacji firm, kalendarium, księgarnia internetowa i inne.

 

Na łamach wydawanego od 2003 r. kwartalnika "Inżynieria Bezwykopowa" w szerokim zakresie prezentowane są zagadnienia z obejmujące inspekcję i renowację sieci, horyzontalne przewierty kierunkowe, mikrotunelowanie, a także sprzęt, rury i materiały wykorzystywane w tych technologiach. Radę Programową pisma stanowią uznane uniwersyteckie autorytety nie tylko z Polski, ale również z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Patronat nad czasopismem objęło PSTB (Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych). Grono osób współtworzących periodyk oraz uczestniczących w pracach redakcyjnych stanowią specjaliści z uczelni technicznych, firm konsultingowych, wykonawczych, jak również sami producenci i dostawcy.

 

Rok później (2004) na rynku pojawił się kolejny kwartalnik - "Geoinżynieria drogi mosty tunele". W tym czasopiśmie opisywane są zagadnienia z zakresu: budownictwa hydrotechnicznego, budownictwa tunelowego, budownictwa mostowego, budownictwa komunikacyjnego, głębokiego fundamentowania, wzmacniania gruntu, inżynierii morskiej, nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w dziedzinie górnictwa i geoinżynierii. Do grona osób współtworzących pismo należą specjaliści z firm konsultingowych, wykonawczych, a także pracownicy naukowi podejmujący powyższe zagadnienia. "Geoinżynieria drogi mosty tunele" to periodyk stanowiący źródło rzetelnej informacji, opisujący nowe inicjatywy i osiągnięcia technologii.

 

Najnowszym magazynem Wydawnictwa INŻYNIERIA, od roku 2010, jest kwartalnik "Paliwa i Energetyka", w szczególności poświęcony tytułowym zagadnieniom. Kierowany jest do wszystkich osób współtworzących sektor paliwowy oraz energetyczny w naszej i światowej gospodarce na każdym szczeblu ich istnienia - od ustawodawstwa, poprzez projektowanie, produkcję, dostawę, na wykonawstwie i eksploatacji oraz utrzymaniu kończąc.

 

Czasopisma, oprócz standardowej wysyłki, rozdawane są na różnego rodzaju imprezach, takich jak: targi, konferencje i spotkania naukowe, zawiązanych tematycznie z danym periodykiem. Ponadto, poza wersją drukowaną, występują też w wersji elektronicznej na portalu www.inzynieria.com.

 

Wydawnictwo od lat organizuje też konferencje branżowe. Co roku w czerwcu odbywa się Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii "Inżynieria Bezwykopowa". Wydarzenie to jest okazją do spotkań fachowców z branży z Polski i zagranicy. Na spotkaniu poruszane są tematy, które pozwalają naszym Gościom na pozyskanie nowych informacji oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie technologii bezwykopowych. Tradycyjnie w drugim dniu konferencji wręczane są nagrody branżowe TYTAN. Laureatów konkursu wyłania spośród firm nominowanych przez Redakcję niezależne Jury. Konferencja stanowi niezwykłą okazję do zaprezentowania firm branżowych w formie wystąpienia promocyjnego, w trakcie pokazu technologii na żywo lub na stoisku wystawienniczym. Połączenie trzech form prezentacji czyni konferencję niezwykle atrakcyjną dla uczestniczących w niej firm oraz instytucji. W roku 2015 po raz pierwszy zostały też zorganizowane warsztaty teoretyczno-praktyczne, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestniczących w nich osób.

 

Od 2011 r. jesienią odbywa się konferencja pn. "Geoinżynieria w budownictwie", stanowiąca platformę wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki, inwestorów, jak również wykonawców, producentów, dostawców i projektantów. Konferencja jest też okazją do wręcznienia branżowych nagród TYTAN.

 

Najnowszą inicjatywą Wydawnictwa w dziedzinie konferncji jest wydarzenie pn. "Budownictwo Podziemne", którego pierwszą edycję zaplanowano na 8-9 września 2015 r. Tematyka tegorocznego wydarzenia będzie związana z wykorzystaniem przestrzeni podziemnej w budowie infrastruktury komunikacyjnej, przede wszystkim w inwestycjach mających rozpocząć się w najbliższych latach, ale także w tych już realizowanych.

 

Jeśli chodzi o działalność wydawniczą, to Wydawnictwo zapewnia też możliwość zaprezentowania się firmom w trakcie międzynarodowych targów NO-DIG. Na tę okoliczność wydawany jest specjalny numer magazynu "Inżynieria Bezwykopowa" w języku angielskim. Każde takie wydanie przeznaczone jest wyłącznie na te targi oraz daną konferencję NO-DIG, podczas których jest prezentowane i rozprowadzane na stoisku wystawienniczym Wydawnictwa, a także rozdawane wszystkim uczestnikom konferencji, wystawcom oraz zwiedzającym.

 

Co więcej, raz na rok wydawany jest też "Katalog Firm BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO" i "Katalog Firm WODNO-KANALIZACYJNYCH", a raz na dwa lata - "Katalog Firm TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE". Stanowią one pomocne kompendium wiedzy na temat firm działających w obszarze geoinżynierii, budownictwa drogowego, mostowego, tunelowego, jak również w branży wodno-kanalizacyjnej oraz technologii bezwykopowych. Jednocześnie, jako wydania specjalne czasopism, pełnią rolę przydatnego informatora o dostępnych na rynku produktach i możliwościach wykonawczych firm. Dzięki katalogom nie ma konieczności wertowania wielu stron internetowych w poszukiwaniu konkretnej firmy bądź produktu. Korzystanie z nich ułatwia alfabetyczne zestawienie firm przy jednoczesnym podziale na branże. Taki układ pozwala na bezproblemowe odszukanie danych teleadresowych wykonawców, dostawców sprzętu i produktów, jak również instytucji publicznych.

 

Przedmiotem działalności Wydawnictwa są też prace z zakresu pre-press, druku, fotografii, video oraz projektowania stron internetowych, a wszystko to pod znakiem Quality Studio.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!